Hypotheek rotterdam financieel advies hypotheekadviseur hypotheekofferte starter startershypotheek hypotheekadvies starters
Hypotheek rotterdam financieel advies hypotheekadviseur hypotheekofferte starter startershypotheek starterslening rotterdam
Onze dienstverlening

Adviseur en bemiddelaar - de wet - onafhankelijk - wijze van beloning - contact. 

Wij zijn adviseur en bemiddelaar in hypotheken, verzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer begeleiding. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is, waarbij u als klant centraal staat. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In ons dienstverleningsdocument, inclusief dienstenwijzer, beschrijven wij wie wij zijn, wat wij voor u doen, welke kosten u daarvoor betaalt en hoeveel provisie wij maximaal ontvangen. In het dienstverleningsdocument vindt u ook onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Woorden zeggen niet genoeg
Wij hebben geprobeerd u een beeld te geven van wie wij zijn, hoe wij werken en op welke gebieden wij u van dienst kunnen zijn. Waar het echt om gaat, is dat u ervaart dat wij ons persoonlijk betrokken voelen bij uw belang. Vanuit die betrokkenheid proberen wij actief adviezen te geven. Dat kunnen wij niet alleen in woorden overbrengen, maar wel in ons handelen.

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst of dienst heldere informatie te verstrekken. Die informatie vind u in onze dienstverleningsdocument inclusief dienstenwijzer. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene van toepassing zoals te deponeren bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Hypotheek & Vermogen, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27289934.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12016053.
Wij hebben de volgende vergunningen, op basis waarvan wij u mogen adviseren en waardoor wij voor u kunnen bemiddelen in de volgende branches:

 • Schadeverzekeringen (o.a. arbeidsongeschiktheid, inboedel, opstal, auto, doorlopende reis, rechtsbijstand enz.);
 • Levensverzekeringen (waaronder lijfrente, pensioen, levensloop, uitvaart);
 • Hypothecair krediet (waaronder hypotheken);
 • Deelnemingen in Beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen en vermogensbeheerders begeleiding);
 • Spaarrekeningen (gewone spaarrekeningen en bankspaarrekeningen voor hypotheek of pensioen);
 • Electronisch geld.

Erkend hypotheek adviseur
Marcel de Ridder is erkend hypotheekadviseur en ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs SEH onder nummer 10247.

Heeft u een klacht?
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bijna alle klanten noemen onze Service als 1 van de onderscheidende punten. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat aan ons kenbaar maakt, zodat we daar iets aan kunnen doen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk klachtencollege, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), onder nummer 300.010.883 

KiFid
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
info@kidfid.nl
www.kifid.nl
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )
 
Onafhankelijk
Het eigendom van onze onderneming berust geheel toe aan de adviseur en eigenaar M. de Ridder. Ons kantoor is onafhankelijk. Dat wil zeggen, dat er geen financiële instellingen zijn, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen, die geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van ons kantoor. Voor u is dit belangrijk. Deze onafhankelijkheid maakt het namelijk mogelijk u objectief te adviseren.

Selectie van aanbieders 
Dagelijks lezen wij informatie over de financiële wereld en zijn aanbieders. Vele malen per jaar bezoeken wij beurzen, opleidingsdagen en kennismeetings, waarbij wij goede gedegen research doen alvorens een nieuwe financiële oplossing of instelling te adviseren. Per oplossing hebben steeds weer andere instellingen een betere oplossing. Wij zijn volledig vrij voor u het beste te zoeken in onze advisering en bemiddeling.

Wijze waarop wij beloont worden / u ons voor de diensten kunt betalen

Een samenvatting van enkele belangrijke wijzigingen in de Wet en regelgeving: 
Tot 01-01-2000 bestond er een verbod om provisie terug te geven aan klanten door adviseurs.
Vanaf 01-01-2009 is er een verbod op bonusprovisie van aanbieders aan adviseurs.
Vanaf 01-01-2009 t/m 31-12-2012 was er een verplichting tot het informeren van de klant over de hoogte van eventuele provisie van banken of verzekeraars.
Vanaf 01-01-2013 provisieverbod van aanbieders aan adviseurs. 
Vanaf 01-01-2014 krijgen vermogensbeheerders, "Private Bankers" en banken door een Europees verbod geen Kickback (provisie van gemiddeld ca. 0,65%), hierdoor zullen vele klanten met hogere kosten, van privé- naar groepsadvies, en/of afscheidsbrieven van die partijen te maken krijgen.

Beloning op basis van provisie is verboden bij wet sinds 01-01-2013, waardoor de klant rechtstreeks aan de adviseur moet gaan betalen voor de adviezen voor de meeste complexe adviezen:

De belangrijkste adviezen in complexe producten zijn: hypotheken, arbeidongeschiktheidsverzekeringen, pensioenaanvullingen, pensioenen, overlijdensrisicoverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen, (bank)spaarrekeningen advies, vermogensbeheeradvies en begrafenisverzekeringen.

Uitzonderingen zijn schadeverzekeingen, de belangrijkste zijn:  autoverzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, rechtsbijstandsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, doorlopende reis verzekering.

Om klanten meer onafhankelijk informatie daarover te geven heeft de Autoriteit Financiële Diensten (AFM) daar een .pdf van gemaakt en op haar website daar een speciale pagina aangewijd.  

In de gratis kennismaking kunt u aangeven welke van de onderstaande opties u voorkeur heeft, wij kunnen de voordelen en nadelen aangeven.

 1. Beloning op basis van declaratie, waarbij het maximum aantal uren per fase van te voren bij u bekend is

  Onze adviesdiensten zonder bemiddeling in o.a. hypotheek kunnen wij op basis van een vast tarief of uurtarieven met u van te voren afspreken. Het gemiddeld uurloon voor Financiëel advies is € 150,-- per uur. Het uurloon voor advies van Marcel de Ridder is € 115,-- per uur en € 95,-- per uur per 10-uurs pakket van € 950,--. Indien niet duidelijk is dat binnen enkele maanden een hypotheek wordt afgesloten en vooraf langer advies dan de intake nodig is, berekenen we deze € 950. Wat indien als weer als voorschot op het hypotheektarief vaak wordt verrrekend;
   
 2. Een vast bedrag per dienst

  a) Hypotheek

  Voor hypotheekadvies en bemiddelen (regelen) is ons vaste hypotheek advies tarief vanaf 01-07-2022: € 2.950,--. Hypotheekadvies is aftrekbaar van de belasting waardoor een starter daar meestal 37% over terugkrijgt. Netto betaalt u dan slechts € 1.858,--. Hiervoor bieden we volledige service (hulp bij bieden op een huis, goedkope goede notaris en taxateur zoeken, bankgarantie regelen en waar nodig gratis de overlijdens risico verzekering vergelijken, aanvragen en begeleiden). Ook helpen wij u als extra service om belastingaftrek van gemaakte kosten over het aankoop jaar te krijgen en ook eventueel de voorlopige belastingteruggave, Kortom: we willen u inzicht geven in te maken keuzes, met zowel de voor- als de nadelen en u behoeden en ontzorgen.

  Indien we verder gaan dan de intake bent u € 950,-- aan ons verschuldigd, met als reden niet voor niets willen werken. Of het bij beeindiging traject zonder notaris gang nu 5 of 20 uur is dat we bezig zijn geweest maakt dan niet uit. Wordt die € 950 in rekening gebracht, dan wordt dat als alles doorgaat als voorschot op het hypotheektarief verrekend, de rest zijnde € 2.000,-- hoeft pas als alles rond is bij de notaris overdracht pas te worden betaald. Bij veel bestaande relaties en familie en vrienden van hun brengen we de € 950,-- niet in het voortraject al in rekening maar de € 2.950 ineens bij de notaris. 

  Sluit u bij ons binnen 1 jaar een 2de bijvoorbeeld hypotheek op een te gaan verhuren woniing dan krijgt u € 600,-- korting, het tarief wordt dan: € 2.350.
  Sluit u bij ons een 3e hypotheek in een jaar dan krijgt u € 1.200,-- korting, het tarief wordt dan: € 1.750 

  b) Aanvullende 2de hypotheek binnen de bestaande inschrijving en de 1ste hypotheek al via ons afgesloten

  Ter indicatie als de hypotheek al via ons kantoor is afgesloten en het betreft geen nieuwe aanvraag of verhuisregeling, maar alleen voor een verbouwing de hypotheek binnen de 1ste inschrijving rekenen we € 950.  

  c) Overige hypotheekwijzigingen en aanvragen

  In de basis € 2.950 , maar in sommige gevallen, wanneer het veel lastiger of makkelijker is, kunnen we op individuele basis een toeslag of korting van bijvoorbeeld € 600 bespreken.
   

U kunt de volgende documenten aangaande onze dienstverlening ook downloaden waar € 2.350 staat dient per 01-07-2022 € 2.950 te lezen:

Aarzel niet het eerste oriënterende gesprek is vrijblijvend, profiteer daarvan.

Naam en adres
Hypotheek & Vermogen
Hendrikseiland 8
2761 EJ
 Zevenhuizen

Telefoon: 010-707.85.19
Mobiel: 06-29.13.54.70
Internet: www.hypotheekenvermogen.nl
E-mailadres: info@hypotheekenvermogen.nl

 

  

Belangrijke pagina's

• Beste hypotheekvorm
• Banksparen hypotheek rente, berekenen, vergelijken ook ING en ABN
• Nationale Hypotheek Garantie 2024| NHG 2024 € 435.000 NHG 2024 € 461.000 maximaal excl. verduurzaming
• Hypotheek oversluiten 2024 advies | naar NHG | kosten | banksparen ING, BLG, Obvion, Florius, Rabobank, AEGON, Argenta
• Maximale hypotheek 2024 eigen huis kopen NHG berekenen
• Overwaarde opnemen van je eigen huis/woning en de overwaarde hypotheek gebruiken voor ...
• Woekerpolis
• Wat is een bankspaarhypotheek?
• Starterslening aanvragen 2024 hulp en bij hypotheek

Nieuws
Belangrijk nieuws
- NHG 2023 hypotheek: verhoogd in 2023 naar 405.000 euro (01-01-2023)
- Hypotheekrentes 2023 (02-11-2022)
- Eerder dan einde rentevaste periode hypotheek: oversluiten of omzetten vaak verstandig (01-11-2022)
- Hypotheekrente niet NHG iets hoger door risico wanbetaling hoger 5 jaar v.a. 0,85% 10 jaar 1,09% (01-11-2022)
- ZZP-er na 1 jaar zelfstandig al hypotheek, nu ook met NHG in pilot bij Hypotheek & Vermogen (30-10-2022)
- Pensioen: veel mensen denken 70% van hun laatste loon te krijgen < 5% krijgt het (18-10-2022)
- Rentemiddeling Florius, ING, ABN, Obvion, Rabobank, NN, Aegon, BLG enz.wanneer verstandig? (16-10-2022)
- Hypotheekrente daling lijkt tot halt te komen, timing voor iedereen belangrijk (24-03-2020)

Recent nieuws
- Maximale Hypotheek 2023 (01-11-2022)
- 9 Tips voor Zelfstandige / ZZP-er (12-10-2022)
- Buying a house in or nearby Rotterdam. Financial and mortgage advisor Rotterdam region (10-10-2022)
- Box 3 vermogen 2022 makkelijke staffel (01-10-2022)
- Nog steeds miljoenen woekerpolissen in omloop (29-05-2022)
- Nieuwe methode boeterente bij hypotheek vervroegd aflossen door Europese wetgeving deels ingevoerd (22-06-2020)
- Aegon, Koersplan woekerpolis veroordeling hoge raad te hoge kosten (14-06-2020)
- Woekerpolis oplossing Verbond van Verzekeraars weer niet onafhankelijk klant weer niet centraal (06-06-2020)
Blog
Belangrijk Blog
- Rentes veranderen zeer snel variabel nu nog vanaf 1,8% en 10 jaar vast 4,3% (01-11-2022)
- Hypotheek oversluiten? of 2de hypotheek? Overwaarde huis/woning opnemen? Boetevrij? (31-10-2022)
- Banksparen of Spaarhypotheek? Wat zijn de voordelen en nadelen (21-10-2022)
- Beleggingsverzekeringen afkopen (17-09-2022)

Recent Blog
- Huis kopen voor starters eindelijk weer mogelijk (02-11-2022)
- Einde Rentevast periode, overweeg of hypotheek oversluiten verstandig is (29-10-2022)
© Hypotheek & Vermogen Rotterdam
Website ::: Design
Hypotheek|Hypotheekadvies|Hypotheekofferte|Hypotheekadviseur|Financieel advies|Tussenpersoon|Vermogen Vermogen|Vermogensbeheer|Financiele planning|Vermogensplanning Starters Hypotheek|Hypotheek Starter Zelfstandige|ZZP|Ondernemer|Hypotheek|Pensioen Hypotheek volgend huis Pensioen Verzekeren GBDesign AGiMA.media GBDesign AGiMA.media