Hypotheek rotterdam financieel advies hypotheekadviseur hypotheekofferte starter startershypotheek hypotheekadvies starters
Hypotheek rotterdam financieel advies hypotheekadviseur hypotheekofferte starter startershypotheek starterslening rotterdam
Onze dienstverlening

Adviseur en bemiddelaar - de wet - onafhankelijk - wijze van beloning - contact. 

Wij zijn adviseur en bemiddelaar in hypotheken, verzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer begeleiding. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is, waarbij u als klant centraal staat. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In ons dienstverleningsdocument, inclusief dienstenwijzer, beschrijven wij wie wij zijn, wat wij voor u doen, welke kosten u daarvoor betaalt en hoeveel provisie wij maximaal ontvangen. In het dienstverleningsdocument vindt u ook onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Woorden zeggen niet genoeg
Wij hebben geprobeerd u een beeld te geven van wie wij zijn, hoe wij werken en op welke gebieden wij u van dienst kunnen zijn. Waar het echt om gaat, is dat u ervaart dat wij ons persoonlijk betrokken voelen bij uw belang. Vanuit die betrokkenheid proberen wij actief adviezen te geven. Dat kunnen wij niet alleen in woorden overbrengen, maar wel in ons handelen.

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst of dienst heldere informatie te verstrekken. Die informatie vind u in onze dienstverleningsdocument inclusief dienstenwijzer. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene van toepassing zoals te deponeren bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Hypotheek & Vermogen, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27289934.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12016053.
Wij hebben de volgende vergunningen, op basis waarvan wij u mogen adviseren en waardoor wij voor u kunnen bemiddelen in de volgende branches:

 • Schadeverzekeringen (o.a. arbeidsongeschiktheid, inboedel, opstal, auto, doorlopende reis, rechtsbijstand enz.);
 • Levensverzekeringen (waaronder lijfrente, pensioen, levensloop, uitvaart);
 • Hypothecair krediet (waaronder hypotheken);
 • Deelnemingen in Beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen en vermogensbeheerders begeleiding);
 • Spaarrekeningen (gewone spaarrekeningen en bankspaarrekeningen voor hypotheek of pensioen);
 • Electronisch geld.

Erkend hypotheek adviseur
Marcel de Ridder is erkend hypotheekadviseur en ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs SEH onder nummer 10247.

Heeft u een klacht?
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bijna alle klanten noemen onze Service als 1 van de onderscheidende punten. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat aan ons kenbaar maakt, zodat we daar iets aan kunnen doen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk klachtencollege, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), onder nummer 300.010.883 

KiFid
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
info@kidfid.nl
www.kifid.nl
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )
 
Onafhankelijk
Het eigendom van onze onderneming berust geheel toe aan de adviseur en eigenaar M. de Ridder. Ons kantoor is onafhankelijk. Dat wil zeggen, dat er geen financiële instellingen zijn, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen, die geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van ons kantoor. Voor u is dit belangrijk. Deze onafhankelijkheid maakt het namelijk mogelijk u objectief te adviseren.

Selectie van aanbieders 
Dagelijks lezen wij informatie over de financiële wereld en zijn aanbieders. Vele malen per jaar bezoeken wij beurzen, opleidingsdagen en kennismeetings, waarbij wij goede gedegen research doen alvorens een nieuwe financiële oplossing of instelling te adviseren. Per oplossing hebben steeds weer andere instellingen een betere oplossing. Wij zijn volledig vrij voor u het beste te zoeken in onze advisering en bemiddeling.

Wijze waarop wij beloont worden / u ons voor de diensten kunt betalen

Een samenvatting van enkele belangrijke wijzigingen in de Wet en regelgeving: 
Tot 01-01-2000 bestond er een verbod om provisie terug te geven aan klanten door adviseurs.
Vanaf 01-01-2009 is er een verbod op bonusprovisie van aanbieders aan adviseurs.
Vanaf 01-01-2009 t/m 31-12-2012 was er een verplichting tot het informeren van de klant over de hoogte van eventuele provisie van banken of verzekeraars.
Vanaf 01-01-2013 provisieverbod van aanbieders aan adviseurs. 
Vanaf 01-01-2014 krijgen vermogensbeheerders, "Private Bankers" en banken door een Europees verbod geen Kickback (provisie van gemiddeld ca. 0,65%), hierdoor zullen vele klanten met hogere kosten, van privé- naar groepsadvies, en/of afscheidsbrieven van die partijen te maken krijgen.

Beloning op basis van provisie is verboden bij wet sinds 01-01-2013, waardoor de klant rechtstreeks aan de adviseur moet gaan betalen voor de adviezen voor de meeste complexe adviezen:

De belangrijkste adviezen in complexe producten zijn: hypotheken, arbeidongeschiktheidsverzekeringen, pensioenaanvullingen, pensioenen, overlijdensrisicoverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen, (bank)spaarrekeningen advies, vermogensbeheeradvies en begrafenisverzekeringen.

Uitzonderingen zijn schadeverzekeingen, de belangrijkste zijn:  autoverzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, rechtsbijstandsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, doorlopende reis verzekering.

Om klanten meer onafhankelijk informatie daarover te geven heeft de Autoriteit Financiële Diensten (AFM) daar een .pdf van gemaakt en op haar website daar een speciale pagina aangewijd.  

In de gratis kennismaking kunt u aangeven welke van de onderstaande opties u voorkeur heeft, wij kunnen de voordelen en nadelen aangeven.

 1. Beloning op basis van declaratie, waarbij het maximum aantal uren per fase van te voren bij u bekend is

  Onze diensten kunnen wij op basis van een vast tarief of uurtarieven met u van te voren afspreken, met steeds per fase een bij u vooraf bekend maximum aantal uren of bedrag. Het gemiddeld uurloon voor Financiëel advies is € 135,-- per uur. Het uurloon voor advies van Marcel de Ridder is € 95,-- per uur en € 75,-- per uur per 10-uurs pakket van € 750,--. Door de kosten van overhead en kantoor aan huis zo laag mogelijk te houden kunnen we u dit voordeel doorberekenen;
   
 2. Een vast bedrag per dienst

  a) Starter

  We spreken een vast bedrag af bijvoorbeeld bij hypotheekadvies en bemiddelen (regelen) voor een starter vanaf € 1.750,--. Hypotheekadvies is aftrekbaar van de belasting waardoor een starter daar meestal 42% over terugkrijgt. Netto betaald de starter dan slechts € 1.015,--. Het meest gehanteerde tarief incl. volledige service (hulp bij goedkope goede notaris, taxatie, bankgarantie en overlijdens risico verzekering) is € 2.350,--. Ook helpen wij u voor dat bedrag ook met de 1ste en de voorlopige belastingteruggave;

  b) Doorstromer naar volgende woning

  Ter indicatie een hypotheek van € 300.000,-- of meer € 2.750,-- incl. gratis overlijdens risico afsluit advies (ter waarde van ca. € 500,--). Hypotheekadvies is aftrekbaar van de belasting waardoor een doorstromer daar 42 tot 52% over terugkrijgt. Netto zijn de kosten bij 52% teruggave dan slechts € 1.320,--. Dit bedrag is excl. nazorg (service uren nadat de hypotheek loopt) u kunt zelf kiezen of u daar een aanvullend serviceabonnement voor neemt of niet en zo ja welk dienstenpakket u wenst. 

  We spreken van te voren een vast bedrag voor de nota af, u staat nooit voor verrassingen.  

   

U kunt de volgende documenten aangaande onze dienstverlening ook downloaden:

Aarzel niet het eerste oriënterende gesprek is vrijblijvend, profiteer daarvan.

Naam en adres
Hypotheek & Vermogen
Willy Lagermanstraat 3
3056 AC Rotterdam
Telefoon: 010-707.85.19
Fax: 010-286.01.18
Internet: www.hypotheekenvermogen.nl
E-mailadres: info@hypotheekenvermogen.nl

 

  

Belangrijke pagina's

• Beste hypotheekvorm
• Banksparen hypotheek rente, berekenen, vergelijken ook ING en ABN
• Nationale Hypotheek Garantie 2022| NHG 2022 € 355.000 NHG 2021 € 325.000 maximaal excl. verduurzaming
• Hypotheek oversluiten 2021 advies | naar NHG | kosten | banksparen ING, BLG, Obvion, Florius, Rabobank, AEGON, Argenta
• Maximale hypotheek 2022 eigen huis kopen NHG berekenen
• Overwaarde opnemen van je eigen huis/woning en de overwaarde hypotheek gebruiken voor ...
• Woekerpolis
• Wat is een bankspaarhypotheek?
• Starterslening aanvragen 2022 hulp en bij hypotheek

Nieuws
Belangrijk nieuws
- Hypotheekrentes Corona (22-06-2020)
- Eerder dan einde rentevaste periode hypotheek: oversluiten of omzetten vaak verstandig (21-06-2020)
- ZZP-er na 1 jaar zelfstandig al hypotheek, nu ook met NHG in pilot bij Hypotheek & Vermogen (20-06-2020)
- Pensioen: veel mensen denken 70% van hun laatste loon te krijgen < 5% krijgt het (18-06-2020)
- Rentemiddeling Florius, ING, ABN, Obvion, Rabobank, NN, Aegon, BLG enz.wanneer verstandig? (16-06-2020)
- Hypotheekrente niet NHG iets hoger door risico wanbetaling hoger 5 jaar v.a. 0,85% 10 jaar 1,09% (16-06-2020)
- Hypotheekrente daling lijkt tot halt te komen, timing voor iedereen belangrijk (24-03-2020)
- NHG 2020 hypotheek: verhoogd in 2020 naar 310.000 euro (01-01-2020)

Recent nieuws
- Nieuwe methode bij hypotheekaanvragen door Europese wetgeving deels ingevoerd (22-06-2020)
- Aegon, Koersplan woekerpolis veroordeling hoge raad te hoge kosten (14-06-2020)
- 9 Tips voor Zelfstandige / ZZP-er (12-06-2020)
- Buying a house in or nearby Rotterdam. Financial and mortgage advisor Rotterdam region (10-06-2020)
- Woekerpolis oplossing Verbond van Verzekeraars weer niet onafhankelijk klant weer niet centraal (06-06-2020)
- Nog steeds miljoenen woekerpolissen in omloop (29-05-2020)
- Box 3 vermogen 2020 makkelijke staffel (01-01-2020)
- Maximale Hypotheek 2020 omhoog naar 310.000,-- inkomen vanaf 53.000 (01-01-2020)
Blog
Belangrijk Blog
- Hypotheek oversluiten? of 2de hypotheek? Overwaarde huis/woning opnemen? Boetevrij? (22-06-2020)
- Banksparen of Spaarhypotheek? Wat zijn de voordelen en nadelen (21-06-2020)
- Rente zolaag vanaf 5 jaar vast 1,59% dat keuze voor geen box 1 rente aftrek ook kan ! (19-06-2020)
- Beleggingsverzekeringen afkopen (17-05-2020)

Recent Blog
- Einde Rentevast periode, overweeg of hypotheek oversluiten verstandig is (14-06-2020)
- Huis kopen nog steeds zeer interessant door lage rentes vanaf 0,85% 5 jaar vast (12-06-2020)
© Hypotheek & Vermogen Rotterdam
Website ::: Design
Hypotheek|Hypotheekadvies|Hypotheekofferte|Hypotheekadviseur|Financieel advies|Tussenpersoon|Vermogen Vermogen|Vermogensbeheer|Financiele planning|Vermogensplanning Starters Hypotheek|Hypotheek Starter Zelfstandige|ZZP|Ondernemer|Hypotheek|Pensioen Hypotheek volgend huis Pensioen Verzekeren GBDesign AGiMA.media GBDesign AGiMA.media